måndag 12 oktober 2009

Revor i stadsväven

Klarastrandsleden i Stockholm norrut

Märkligt nog är Slussen en sammanlänkande getingmidja och på samma gång en reva i stadsväven. Jag lägger idén till raden av Slussens paradoxer och återkommer till den snart.

Jag bläddrar genom chalmers arkitekturtidskrift ifrån 2007 med titeln och temat Utopi. Jag finner en artikel (s.35-37) författad av Martin Nordahl med där jag tacksamt lånar titeln – Revor i stadsväven. Nordahl skriver om platser som lämnats kvar – gamla industritomter, obsoleta varv, rivningskåkar som får stå kvar och de andra glappen i det så flitigt planerade stadsnätet. Det är ett ämne som diskuterats flitigt av många namnkunniga genom tiderna.


Tidsskriften 4ark numret Utopi

Nordahl nämner Gullbergs Kaj i Göteborg och just hamnkvarter och kajer har idag i med postindustrialismen spelat ut sin tidigare funktion och blivit ett mellanrum. I Stockholm förvandlades Lugnets industriområde till Hammarby Sjöstad och jag minns dokumentärfilmen som skildrade bohemerna i Ryssviken utanför Stockholm (Ryssviken, Åse Fougner, 2007). De som bodde i de gamla skorvarna fick söka sig till någon av de andra utrotningshotade skrothamnarna när den tillrättalagda Marinstaden fick företräde genom att upfylla stadens kriterier för existens: aktivitet, ordning och produktion.

De gamla pråmarna i Ryssviken

Marinstaden på samma plats

För stadsplaneringen vill snabbt exploatera ut döda delar och införliva platsen under en given funktion. I förfallet har man läst in ett slags hot mot det inordnade samhället och ett brott mot strävan att skapa en rationell organism. Det kan sägas med andra ord, vilket Nordahl påminner oss om i sin artikel, när den spanska arkitekten Solà-Morales benämner glappen för Terrain vague. Det finns en rad andra benämningar på liknande fenomen: Ickeplats/non places, en terrain vague, andra platser, en reva i stadsväven, mellanrum, undantag. Morales skriver:
”Architecture´s destiny has always been colonization, the imposing of limits, order and form […] When architecture and urban design project their desire onto a vacant space, a terrain vague, they seem incapable of doing anything other than introducing violent transformations, changing estrangement into citizenship, and striving at all cost to dissolve the uncontaminated magic of the obsolete into the realism of efficacy.”
Det blir en stad som blir mer trevlig, enhetlig och tillrättalagd men utan de revor där kreativitet kan beså en oinskränkt jordmån med frön av framtida möjligheter. De fungerar idealt som indikationer på vilka behov som finns i området och på sikt ”fyller de igen” sig själva med innehåll och mening. Ofta innebär det att platsen stiger i värde efter att den nya potentialen är nådd. Revorna blir både växtplats och ventil för stadens angelägenheter, behov och kreativitet. Det blir på samma gång det ogräs som gör att vi ser hur välordnade och domestiserade (eller inte) de övriga rabatterna är.

Lugnets industriområde med Globen i bakgrunden
Hammarby Sjöstad på samma plats

Genom revorna har staden utvecklats i århundraden när försvarsanläggningar blivit obsoleta, kungliga jaktmarker upplåtists, industriområden flyttats ut ur staden och hamnarna förlaggts på avstånd. Men fram tills 1900-talet skedde förändringarna långsammare än idag och man hade aldrig ett alternativ att bygga igen alla glapp. Dessutom brann städerna med jämna mellanrum. Potentialen i detta kände både Nero, Hitler och Napoleon vilka alla applåderade sina huvudstäders destruktion för en framtida omdaning.

KÄLLOR:
Fantastisk ”socialrealistisk” film om Lugnet anno 1981 som måste ses! (8min). Ifrån Sthlmskällan.
http://www.stockholmskallan.se/index.php?sokning=2&action=visaPost&film=true&start=0&mediaId=514&post=3
Om Lugnet före Hammarby Sjöstad
http://www.dn.se/blogg/epstein/2009/04/25/lugnet-fore-hammarby-sjostad-2975

Klipp från Ryssviken:
http://www.youtube.com/watch?v=Ky5e7J9rD8Q

Recension av Ryssviken med titeln ”Sista andningshålet” i DN 2008/04/27 av Sanna Pedersen
http://www.dn.se/kultur-noje/film-tv/sista-andningshalet-1.537046

Om Marinstaden
http://www.marinstaden.com/

Om Terrain Vague, av Solà-Morales
http://www.atributosurbanos.es/en/terms/terrain-vague/

Om Chalmers Arkitekturtidskrift
http://0ark.se/blog/?page_id=4 2007 Utopi. (s.35-37) Martin Nordahl , Revor i stadsväven.
Ryssviken, Åse Fougner, 2007, för SVT

Alla bilder utom, 4-ark utopi som fåtts ifrån 4-arks sida ovan, har fåtts via google bildsök vid datumet för detta inlägg. Sökord har varit "klarastradsleden","Ryssviken", "Marinstaden","lugnet","hammarby sjöstad".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar