söndag 6 september 2009

Världens centrum


I sin essä Världens centrum – en essä om globalisering ställer sig författaren Stefan Jonsson frågan om det går att få grepp om en slags världens centrum. Den värld han söker i beskrivs som den geopolitska polariseringen mellan centrum och periferi i dagens globaliserade tid. Hans metod är att lägga samman ett antal olika mentala kartor sedda utifrån vitt skilda perspektiv för att se vad dessa kartor markerar som centrum samt på vilka punkter kartorna överlappar varandra.

En av dessa kartor skildrar den globala staden, exemplifierad i form av Los Angeles. Förgäves söker författaren efter en fysisk punkt, en plats för kompassnålen att utgå ifrån som kan sägas vara stadens kärna – ett centrum i centrum. Ett sätt att leta på är att följa stadens egna anvisningar. Vägmärkena mot downtown LA leder dock bara till nya skyltar i en rundgång. ”Jag har börjat förstå att centrum måste vara ett parkeringsplats framför ett höghus eller motorvägen jag kör på, om den alls finns.” skriver författaren innan han konstaterar att den globala staden består av ”lemmar utan huvud”. (Jonsson, Stefan, 2001, Världens centrum – en essä om globalisering, s. 75-78.)


Stockholm kan svårligen kategoriseras som en av världens globala centrum som i samma omfattning som Los Angeles förtätar en enorm mängd flöden av värden. Inte heller är Stockholm en megapol, där den stora skalan och den fragmenterade stadsbilden är näst intill oöverskådlig. Men likt som i Los Angeles finns det i Stockholm inget uppenbart, obestritt centrum som alla kan enas kring.

Stortorget är ett dött centrum där endast turistskockar och historiens vingslag leder bakåt i tiden. Sergels torg är inte Stockholmarnas Stockholm och Stureplan är för exklusivt, Medborgarplatsen för avlägset och Norrmalmstorg och Gustav Adolfstorg är trafikplatser. Hur finner vi då det riktiga hjärtat, essensen och den punkt, en enda plats som vi kan kalla Stockholms centrum?

Läs en Recension av världens centrum i Glänta ref="http://www.netikka.net/sek/docs/varldens_centrum,_recension.pdf">
Nordstedts presentation av Stefan Jonsson

www.norstedts.se/Forfattare/Alfabetiskt/J/Stefan-Jonsson/

Andreas Gursky på Artnet

1 kommentar:

  1. Här är ett annat sätt att finna Stockholms mittpunkt. Detta är hämtat ifrån "Fråga DN på stan" den 26 oktober:

    Läsaren Hans Harlén har svar på frågan var Stockholms mittpunkt är belägen.

    ”Så här ligger det till: Den geografiska mittpunkten, det vill säga den punkt som ligger mittemellan nord- och sydpunkterna respektive öst- och västpunkterna, ligger i Bergsringen i Traneberg. Men med mittpunkt avser man ibland också tyngdpunkten, den punkt på vilken stadens kartbild balanserar jämnt. Denna punkt ligger på Stora Essingens östra sida, intill Essingeleden på Stora Essingeavfarten cirka 100 meter söder om Essingebron. Uppgifterna hittas i ’Stockholm från A till Ö’.”

    SvaraRadera