söndag 6 september 2009

Att närma sig Slussens väsen


Genom tiderna har utsagorna sökt koppla ett grepp och ta sig in på livet på denna kritiska ickeplats. I många litterära skilldringar blir Slussen en platform för att observera staden, en oundviklig plats. I Strindbergs Röda rummet blickar den berömda inledningen ut över platsen, lyssnar till dess ljud och uppehåller sig vid dess scener.

Otaliga målare har följt dess konturer med penseln eller arbetat in känslan av mullret och bullret, den frambrytande modernismen och tidsandan som platsen fått symbolisera. Filmare och fotografer har sedan kamerans födelse dokumenterat och kommenterat.

Ständigt har den varit en symbol för sin tid genom att minst en gång varje århundrade genomgå en ordentlig ombyggnad. Från medeltidens pålverk och handelsplats, stormaktstidens bastioner, drottning Kristinas och Polhems sinnerika konstruktion till Lundborgs trafiklösning. Det har varit en plats som laddats om med betydelse för varje ny generation samtidigt som att den burit på ett arv ifrån de tidigare. Men förändringarna har också åtföljts av en ständigt pånyttfödd vilja hos människor som velat skildra Slussen och på så sätt närma sig stadens väsen. De kommande inläggen kommer utgöra steg i samma riktning.


KÄLLOR:
Läs Strindbergs Röda Rummet
hämtad från projekt Runeberg)
Se ett ånglok passera Slussen 1828-30
(hämtad ifrån www.stockholmskällan.se)
Till Per Anders Fogelströms bildverk ifrån Slussen
(Stockholmskällan)


Sigrid Hjertens Utsikt over Slussen ar hamtad ifran googles bildsokning och finns pa moderna museet.

1 kommentar:

  1. excellent post
    Congratulations! I love all the pictures and beautiful thoughts, shared here on this virtual paper.smiles

    SvaraRadera