onsdag 9 september 2009

Slussen som kritiskt centrum


Kapten Thulin - Slussbyggnadschef vid en modell av Slussen.


Det sägs att Adolf Hitler en gång frågades av sina generaler om en anfallsplan inför en eventuell invation av Sverige. Efter att ha studerat en Sverigekarta i detalj avfärdade han det hela snabbt och enkelt med att det det bara skulle räcka att luftlandsetta Slussen – sen skulle hela staden vara i tysk besittning och därmed hela landet.

Oavsett sanningshalt i historien (som jag inte kunnat få bekräftad) så är det intressant att den överhuvudtaget uppstått. Hitler var visserligen mycket intresserad av stadsplanering och tillbringade timmar med Albert Speer och den modell över det nya Tyskland som man drömde om. Men att ett land står och faller med en plats som Slussen, var har man fått en så befängd idé ifrån?

Det visar att idén är mycket gammal. När Sverige enades till ett rike var enligt många den mest betydande steget att Stockholm grundlades och utövade kontrollen över Mälardalen som i sin tur kom att kontrollera hela Sverige. Denna händelse, att Stockholm grundläggs som en befästning på holmarna i Mälaren som kan kontrollera och beskatta de fartyg som passerar, omnämns i ett av de tidigaste dokument som rör staden. Det sägs att ”det slagits ett lås kring Mälaren”. Man kunde nu hindra baltiska plundringar i den välmående Mälardalen och utöva en makt som var starkast i riket, stark nog att ena kontrollera Sverige från en central plats.


Nuvarande Slussen ligger strax öster om tornen i höger nedre hörn.

Vad som hände konkret var att den öppning som passerar mellan nuvarande gamla stan och söder då Norrström spärrats av ett pålverk. Det var där fartygen fick passera och tullföras. Där uppfördes försvarsanordningar och varor togs i land för att inventeras eller lastas om. Försvaret har ändrats genom tiderna och kan ses på en mängd avbildningar, här på bloggen i Vädersolstavlan ifrån 1535 och i en samtida detalj i ett tryck av Hogenberg 1560. Platsen som är samma plats där nuvarande Slussen ligger, var alltså den kritiska punkt i det kritiska område som i sin tur behärskade Sverige. Det var det lås som Hitler enligt sägen vid ett intagande hade utpekat som nyckelpunkt för en ockupation.

Slussen sedd söderifrån 1560 i en etsning av Hogenberg.

Historiskt sett har förskansningarna vid Söderström utstått många slag och varit den punkt i staden där de avgörande striderna stått. När Slussen intogs föll landet. Hitlerhistorien verkar med det i åtanke inte lika märklig. Idag när hotbilden bedöms vara terrordåd mot arkitektur och infrastruktur är inte heller Slussen ett otippat alternativ. Jag spekulerar att en sprängning inte bara skulle kunna medföra att en viktig getingmidja skärs av men också att vattenflödet släpps fritt och svämmar över delar av staden om det görs vid "rätt" tidpunkt.


KÄLLOR:

Bilderna är ifrån Stockholmskällan med undantag av Hitler som hittades via googles bildsök 12/10 2009 "Hitler Speer".

2 kommentarer:

  1. Intressant att läsa i artikeln på SVD nedan om hur känslig punkten är för översvämmningar som inte bara skulle slå mot sthlms tunneblanenät och omgivande bebyggelse men mot hela dricksvattennivån i mälaren! Dessutom att denna punkt borde säkerhetsklassas som en damm, vilket den alltså inte är idag. En bomb skulle ju vara en terrorists våta dröm..

    http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/riv-slussen-grav-ner-t-banan_4145623.svd

    Stefan Svensson

    SvaraRadera
  2. Åt vilket håll rinner vattnet vid Slussen?

    SvaraRadera